Propozycje dla piechurów

Wytrawni turyści i miłośnicy krajoznawstwa z Warszawy dobrze znają okolice miejscowości Zielonka. Miasto otoczone jest pierścieniem większych i mniejszych kompleksów leśnych. Zazwyczaj są to bujne lasy o zwartym, gęstym podszyciu, z bogactwem gatunków drzew oraz fauny leśnej. Lasy poprzecinane są obszarami podmokłymi, a także polami wydm. Nocleg u nas na Mazowszu to okazja poznania piękna tutejszej przyrody.

Zapraszamy do spacerów trzema szlakami:

Szlak czerwony „Piesza obwodnica warszawska”

Szlak zielony „Krajoznawczy szlak przyrody i historii”

Szlak niebieski „Zielonkowski Szlak Greenways”

Przed marszrutą zgłoś się w recepcji po mapę